Czym jest udar mózgu?

prześwietlenie głowy i szyji

Przychodzi nagle, z zaskoczenia i bez zaproszenia. Stanowi konsekwencję nieprawidłowości w mózgowym krążeniu krwi. W efekcie dochodzi do ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu. Na podstawie mechanizmu, w jakim powstaje udar mózgu, medycyna wyodrębnia jego rodzaje. Pierwszym jest udar niedokrwienny, potocznie nazywany zawałem mózgu. W wyniku zmniejszenia światła tętnicy zostaje utrudniony dopływ krwi do mózgu. Niedokrwienie skutkuje niedotlenieniem. Komórki nerwowe wymagają tlenu do życia. Dlatego bez niego ich funkcje zostają upośledzone. Drugi jest spowodowany krwawieniem w obrębie mózgu i nazywany udarem krwotocznym. Przyczyną krwawienia może być krwotok śródmózgowy lub krwotok podpajęczynówkowy. Krew wydostając się z naczynia krwionośnego, niszczy utkanie mózgu. Istnieje również udar żylny, który powstaje na skutek zakrzepicy mózgowych naczyń żylnych. W takich naczyniach krew nie może swobodnie przepływać. Wskutek biernego przekrwienia tworzą się ogniska niedokrwienia, które wtórnie ulegają ukrwotocznieniu.

Mózg jest organem, który kontroluje wszystkie czynności ludzkiego organizmu. Odpowiada za całą złożoność ludzkiej natury. Dlatego udar wprowadza zmiany w wielu płaszczyznach życia. Często nie zostawia człowieka takim samym.

Na podstawie jakich objawów diagnozujemy udar mózgu?

Udar mózgu może manifestować się bardzo zróżnicowanymi objawami. Obraz kliniczny pacjenta zależy od lokalizacji zmian w mózgu. Do objawów, które powinny nas zaniepokoić, należą:

 • wykrzywienie twarzy, widoczne np. poprzez opadanie kącika ust,
 • niewyraźna i bełkotliwa mowa,
 • niedowidzenie na jedno oko, niedostrzeganie pełnego pola widzenia lub podwójne widzenie,
 • osłabienie siły kończyn po jednej połowie ciała, a nawet paraliż połowy ciała,
 • zaburzenia równowagi z towarzyszącymi zawrotami głowy,
 • niepewny chód,
 • silny ból głowy,
 • trudności w wykonaniu ruchów precyzyjnych,
 • utrudnione połykanie,
 •  zaburzenia świadomości.

Wszystkie te objawy łączy to, że pojawiają się w sposób nagły. Oczywiście nie wszystkie z nich pojawią się jednocześnie i u każdej osoby. Na początkowym etapie rozwoju nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy są to objawy udaru niedokrwiennego czy krwotocznego. Dopiero tomografia komputerowa daje odpowiedź na to pytanie. Jej celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie krwotoku w obrębie mózgu. Jest to istotne, aby wdrożyć jak najszybciej odpowiednie dla pacjenta leczenie.
Aby ułatwić w stresie prawidłowe rozpoznanie, czy masz do czynienia z udarem mózgu, skorzystaj z podanego skrótu:

 • Usta wykrzywione
 • Dłoń opadnięta
 • Artykulacja utrudniona
 • Rozmazane widzenie

Bibliografia:
1. Interna Szczeklika 2017; Udar mózgu
2. American Stroke Association http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/
3. Fundacja Udaru Mózgu http://www.fum.info.pl/home