Stopnie zaawansowania nadciśnienia

stetoskop lekarski leżący obok komputera

Jakie wyróżniamy stopnie zaawansowania nadciśnienia?

Według przyjętych norm wyróżniamy:

Stopnie nadciśnieniaWartości ciśnienia skurczowego [mmHg]Wartości ciśnienia rozkurczowego [mmHg]
Ciśnienie wysokie prawidłowe 130-13985-89
Nadciśnienie I stopnia (Łagodne)140-15990-99
Nadciśnienie II stopnia
(Umiarkowane)
160-179100-109
Nadciśnienie III stopnia
(Ciężkie)
>180>110
Izolowane nadciśnienie skurczowe>140<90

Powyższe wartości znajdują zastosowanie u osób nie przyjmujących leków obniżających ciśnienie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżniła również stadia zaawansowania nadciśnienia zgodnie z objawami narządowymi:

  • I stopień – brak zmian w narządach
  • II stopień – przerost lewej komory serca, retinopatia nadciśnieniowa, białkomocz
  • III stopień – niewydolność serca, nerek, uszkodzenie mózgu i narządu wzroku

Jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego?

Nie tylko lekarz może wykonać prawidłowy pomiar ciśnienia. Pacjent, który spełni odpowiednie warunki, również może tego dokonać samodzielnie za pomocą ciśnieniomierza elektronicznego. Prawidłowy pomiar powinno się wykonywać w pozycji siedzącej, po kilkuminutowym odpoczynku. Przez około 30 minut przed pomiarem pacjent nie powinien palić tytoniu, pić kawy i innych napojów energetycznych oraz wykonywać żadnego wysiłku fizycznego. Początkowo ciśnienie mierzymy na obu rękach, a w kolejnych pomiarach „wybieramy rękę”, na której ciśnieniomierz pokazał wyższą wartość. Przedramię, na którym założony jest ciśnieniomierz powinno być oparte o płaską powierzchnię (na przykład stół) i znajdować się na wysokości serca. Jednorazowo należy wykonać dwa pomiary (z uwzględnieniem dwuminutowej przerwy między pomiarami) i wyliczyć średnią wartość ciśnienia z tych dwóch pomiarów. Ważne jest również to, aby pacjent odnotowywał wyniki z ciśnieniomierza.

Średnie ciśnienia mierzone w warunkach domowych powinny mieć wartość 135/85.

Bibliografia:
1. Interna Szczeklika 2017; Nadciśnienie tętnicze
2. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2015